• Pimdee.com
  • Height Quality
  • Sticker
  • Label
  • Package
id : @apcreative
เอพี ครีเอทีฟ
Apcreatewongap
-

Who I Am

ap creativeบริษัท เอพี ครีเอทีฟ จำกัด (พิมพ์ดีดอทคอม)ประกอบกิจการด้านโรงพิมพ์ ฉลาก ฉลากสินค้า กล่อง บรรจุภัณฑ์ ป้าย(Tags) สิ่งพิมพ์ ครบวงจร ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มาตราฐาน เที่ยงตรงแม่นยำ ผลิตในห้องปลอดฝุ่น ปลอดเชื้อ(Clean Room)
โรงพิมพ์

พร้อมบริการ ให้คำปรึกษา การผลิต ออกแบบ (Design) เตรียมพิมพ์ (Prepress) พิมพ์ (Printing) ควบคุมคุณภาพ (Quality control) ตรวจสอบคุณภาพ (inspector) จัดส่งสินค้า  (Logistic) ด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ ตรงเวลา Read more


การรับประกันโรงพิมพ์ของเรา ตระหนักดี ถึงการควบคุม คุณภาพ และ คุณภาพการผลิต จึงได้ทำ พื้นที่ทั้งหมด ในโรงพิมพ์ เป็นพื้นที่ควบคุม โดยใช้ห้องพิมพ์ (Printing) ห้องตรวจสอบ(inspector) และ ควบคุม คุณภาพการผลิต (Quality Control) ห้องบรรจุหีบห่อ (Packing) เป็นห้องปลอดฝุ่นปลอดเชื้อ (Clean Room) จนถึงขั้นตอนการจัดส่ง เพื่อให้การผลิตถึงจัดส่ง สะอาด ปลอดภัย ไร้การปนเปื้อน

การรับประกัน บริษัท เอพี ครีเอทีฟ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการบริหาร คุณภาพ ISO 9001: 2008 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการลูกค้าทั้ง ในด้านคุณภาพ การบริการ การจัดส่ง และสิ่งแวดล้อม

 

Read more


รับพิมพ์

รับจ้างพิมพ์งาน Offset sheet แผ่นพับ โบว์ชัวร์ ใบปลิว เครื่อง Speedmaster SM74 ตัด3 6สี ด้วยช่างพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญ

รับยิงเพลทหรือแม่พิมพ์

รับจ้างยิงเพลทหรือแม่พิมพ์ระบบ offset ด้วยเครื่อง Luxel T-9500CTP M-E ของ FujiFilm ขนาดสูงสุดที่ 1040mm x 800mm ความละเอียดสูงสุดที่ 2400dpi

เครื่อง1เครื่อง2

What I Do

- รับผลิตสติ๊กเกอร์ สำหรับงานอุตสาหกรรม
- พิมพ์ฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุ
- พิมพ์บรรจุภัณฑ์ (Packaging) บนกระดาษ ฟรอยล์ พลาสติก
- งานพิมพ์ Offset เช่น โบรชัวร์ แมกกาซีน
- จำหน่าย Ribbon และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ

บริการ

โรงพิมพ์ของเรา รับผลิตงานเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ ฉลาก ป้าย ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ครบวงจร ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ประชาสัมพันธ์ ให้กับตัวสินค้า ป้องกันตัวสินค้า ตอบสนองงานด้าน IT ป้องกันการปลอม หรือหน้าที่ด้านอื่นๆ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น - อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ - อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า - อุตสาหกรรมอาหาร - อุตสากรรมเครื่องดื่ม - อุตสาหกรรมยา - อุตสาหกรรมเคมี

Read more about our services
การรับประกัน โรงพิมพ์ของเรา มีการพิสูจน์คุณภาพ งานพิมพ์ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์โดยเฉพาะ งานพิมพ์ที่ได้จึงมีมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และ ผลงานที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อลดความสูญเสีย ทั้งเวลา และ โอกาสในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ โรงพิมพ์ของเราเข้าใจปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพในราคาที่คุณพอใจ

Copyright ©2011 AP Creative Co.,Ltd